Töökuulutused – Trüki külg

Abc Grupp pakub tööd arhitektile

ABC Grupi AS

ABC Grupp on üks suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid kontserne, mille tütarettevõtted pakuvad tööd 550-le inimesele. Tuntumad ABC Grupiga seotud ettevõtted ja kaubamärgid on AbeStock, ABC Motors, Modera ja Comarket.

ABC Grupi eesmärgiks on välja arendada parima meeskonnaga kaubandusettevõtetest koosnev kontsern. Meie edu aluseks on toredates kollektiivides juhtidele ja spetsialistidele võimaluste andmine kiireks arenguks ja eneseteostuseks.

ARHITEKT

Töö kirjeldus
Arhitekti töö eesmärgiks on välja töötada ruumiline terviklahendus, ühendades tehnoloogilised, tehnilised, kunstilised ja ökonoomilised lahendused. Ruumiline terviklahendus hõlmab hoonete arhitektuuri, hoonete siseruumi ja hoonetevahelise ruumi lahendusi. Oma töös lähtub arhitekt heast planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustavast. Arhitekt on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima ruumilisi planeeringuid ja ehitusprojekte ning hindama ehitatud keskkonda.

Põhilised tööülesanded
• Planeeringu arhitektuurse osa koostamine erinevates planeeringu liikides;
• Ruumilise terviklahenduse planeeringu koostamine vastastikuses koosmõjus teiste planeeringu osadega, lähtudes varasematest analüüsidest, visioonidest ja eskiislahendusest;
• Ehitusprojektide arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites;
• Planeeringute ja ehitusprojektide erinevate liikide ja staadiumite ruumiliste lahenduste ning ehitatud keskkonna hindamine;
• Täidab teisi tegevjuhi poolt määratud tööülesandeid.

Nõudmised kandidaadile
• Isikuomadused: ruumitaju ning ruumi ettekujutamise ja komponeerimise võime, loominguline mõtlemine, loogiline mõtlemine ja üldistusvõime, iseseisvus ja otsustamisjulgus, vastutusvõime ja täpsus, koostöövõime, suhtlemisoskus ja pingetaluvus, saavutusvajadus, ilumeel.
• Haridus: kõrgharidus (magistrikraad) arhitektuuri erialal.
• Keeleoskus: Abc Grupi peamisteks töökeelteks on eesti ja inglise keel. Sellel ametikohal on vajalik sorav suuline ja kirjalik eesti ja inglise keele oskus. Kasuks tuleb itaalia ja/või vene keele tundmine.
• Töökogemus: Vähemalt 3-aastane töökogemus arhitekti või projekteerijana või muus sarnases valdkonnas.
• Arvutioskused: väga head arvutioskused, sealhulgas AutoCADi, Wordi, Exceli ja PowerPointi valdamine.

Ettevõte pakub
• isiklikku arengut;
• suurepärast töökeskkonda;
• konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo
CV-le lisada kindlasti FOTO ja KAASKIRI, milles te kirjeldate oma seniseid töökogemusi ja -oskusi.

Koht

Tallinn

Telefon

6505502

E-post

personal@abc.ee

Kehtib kuni

12.02.13

Seotud link

Kandideerimine võimalik ka CV online keskkonnas (kliki lingil)

Lisainfo nähtav vaid sisse logides