Organisatsioon

Organisatsioon

Missioon

Üha enam omab tänapäeva ühiskonnas tähtsust meid ümbritseva keskkonna kvaliteet. Kõik see, millega puutume kokku oma igapäevases elus, mõjutab otseselt meie käitumist, tervist - üldist meeleolu. Me ei saa muuta inimesi enda ümber küll, aga saame ise olla paremad, kui seda vaid soovime. Meie käes on võimalus parandada ümbritsevat tehiskeskkonda. Kes meist ei oleks huvitatud soojast toast ning vettpidavast katusest pea kohal, et tööle minnes ei peaks seisma lõpututes autoummikutes või külmetama kahtlase väljanägemisega trollipeatuses, et oleks võimalus lasta silmal puhata aknast avaneval kenal ümbruskonnal.

Eesti Noorte Arhitektide Liit on asutatud 25. mail 2000. aastal eesmärgiga koondada noori arhitektuuriga tegelevaid inimesi. ENAL-i liikmeteks on valdavalt Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid. Sidemed on loodud ka Tartus tegutseva Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsiga. Liidu prioriteetideks on noorte arhitektuuriga seotud ning arhitektuurist huvitatud inimeste tihedamale omavahelisele suhtlemisele kaasa aitamine ning teadmiste ja kogemuste vahendamine, parandamaks loodava arhitektuurilise keskkonna kvaliteeti, sest arhitektuur ei ole pelgalt maja mätta peal! Arhitektuur on tervik, see on harmoonia ümbritseva keskkonna ja sisekliima vahel. Harmoonia saavutamiseks on vajalik keskkonna kui terviku loomise juures kaasalöövata osapoolte omavaheline mõistmine ning tihe koostöö.

ENALi meetod noorte arhitektide kokku viimiseks ja eesmärkide saavutamiseks on ühiste koosviibimiste, seminaride ja loengute korraldamine ning läbiviimine.

Eero Tuhkanen