Kroonika

Juhatuse koosoleku protokoll 10.02.2009

Koosolekut juhatas: Loreida Hein
Protokollis: Loreida Hein

Osavõtjad:
Loreida Hein (liige), Elari Paimets (liige), Terje Lindau-Kuum (liige), Kalli Kullamaa (liige), Avo Kukrus (mitteliige)

PÄEVAKORD:

1. asjaajamised, mis veel tegemata
2. tulevased üritused
3. ENALi jätkusuutlikuse hindamine
4. veebiküsimused ja blanketikujundus
5. muu

1. asjaajamised, mis veel tegemata
(vt eelmine protokoll 13.01.09 punkt 1 http://www.enal.ee/?page=kroonika&topic=show&id=248 )
ELARI aitab Sirlel maj.aasta aruandega ühele poole saada
TERJE palub Sirlel vajalikud näidised saata
ELARI uurib, millised muudatused MTÜ seadusandluses meid puudutavad (notarisse minejad jne)

2. tulevased üritused
• uus JAMA – 26.02 von Krahlis; teema: partnerlus EALiga (asutajate arvamus sellest); juhatuse abiliikmete ametissemääramine?
• objektikülastused
TPI rmt.kogu ja IT- ELARI uurib Eerolt
Jüri park – keegi ei mäleta, kes välja pakkus (Andrus Kangur?)
Metro Plaza – Loreida räägib KOKO Liis Lindverega, kas sobib 19.02 kl 17.30
• taaselustada akadeemilised loengud. Debatt Kilk vs Kalm “kriisiaja arhitektuur” kultuurikatlas. Õhtu lõpus sealsamas lounge. Sponsor – mõni küttefirma ja kulka
• teha workshoppe (puude istutamine, prügilas jäätmete sorteerimine - ELARI uurib: Jana Kivimägi, Tallinna KK-amet, Pääsküla prügila)
• EMÜSi külaskäik (prügila, Rotermann, NO-teatri mängud, pecha kucha) – koos ENALi sünnipäevaga mai alguses, ELARI täpsustab, et ei kattuks Tartu tudengipäevadega
• Red bull lennuvõistlus – TERJE uurib registreerumistähtaega
• „targad korterid“ – TERJE saadab teistele lingi
• Soome elamumess – sel aastal ei tasu minna, vist ei toimu
• AET-arhitektide külastus, et näha terviklikult toimivat bürood
• Fotokonkurss (planeerida toetusetaotlus 20. mai kulkasse)
• Esinemiskoolitus – kas kellelgi on tuttavaid, et soodsama hinna saaks? ENLi võib appi kutsuda!

3. ENALi jätkusuutlikuse hindamine lihtsa testi abil ja teadmusjuhtimise parendamine (Talvelaager 2009)
Hindamine ja analüüs jäi ära ajapuudusel.

4. veebiküsimused ja blanketikujundus
Probleemid kõigega (galerii, arhiiv, foorum jne), protsess pole edasi liikunud absoluutselt.
Blankett tuleks pretensioonitumaks teha – TERJE saadab vormistusnõuded

5. muu
• ENALi nimeseletus: arhitektuuri laiem tähendus- ülesehitus, sisemine struktuur ja konstruktiivne sõltuvus
• Teadmusülekanne asutajatelt – et iga uus juhatus ei peaks otsast alustama
• Võrrelda eri aastate osalus% - kas meil on tehtud statistikat, kui palju eri üritustel osalejaid oli?
• Vajame abiliikmeid, kellele juhatus saaks ülesandeid delegeerida
• Vormistada ENALi plakati alus, et seda värvilistele paberitele printides koolidesse riputada (ERLEND teeb?)
• Uurida, mis meediakanalid nõustuksid meie üritusi reklaamima/kajastama (lisaks info koolidesse ja listidesse)
• Kulka 20.03 avaldus ette valmistada (debatt ja prügilaüritus) – LOREIDA vajab siin mingi hetk abi kah tõenäoliselt..

Lisainfo nähtav vaid sisse logides