Kroonika

Uue juhatuse koosolek

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuupäev: 09.12.2008
Kell: 18:00
Toimumise koht: OÜ Stuudio La, Loreida kodukontor, Herne tn

Koosolekut juhatasid: Loreida Hein, Terje Lindau-Kuum
Protokollis: Loreida Hein

Osavõtjad: Terje Lindau-Kuum (liige), Elari Paimets (liige), Erlend Arge (liige), Kalli Kullamaa (liige), Loreida Hein (liige)

PÄEVAKORD:

1. Sünnipäevaõnnitlused Kallile.
2. Uue juhatuse funktioonide jagamine.
3. Veebiarendus.
4. Ideelised ettepanekud uuteks üritusteks.
5. Muud küsimused

1. Sünnipäevaõnnitlused Kallile

Värske ENALi liige ja ENALi juhatuse liige Kalli Kullamaa sai 23-aastaseks!

2. ENAL-i juhatuse funktsioonide jagamine

• Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad:

Loreida Hein - ENALi juhatuse esinaine 2009 aastaks; veebilehe administreerimine, info- ja meilihaldus
Terje Lindau-Kuum - ENALi juhatuse ase-esinaine; ürituste korraldamine, toetuste taotlemine, sponsorite leidmine
Erlend Arge - ürituste korraldamine, flaierite kujundamine
Elari Paimets – ENALi finantsküsimuste haldamine, ürituste korraldamine, sponsorite leidmine
Kalli Kullamaa - liimehaldus, liikmemaksud, uute liikmete värbamine

• Vajadusel kasutatakse liikme- ja finantsküsimustes endise juhatuse liikme Liis Liivoja abi (tema nõusolekul)

• Objektikülastused lepitakse kokku jooksvalt meili teel, foorumis ja juhatuse koosolekutel.

• Organisatsioonide, haridusasutuste ja erialaliitudega (ENL, EMÜS, EAL, ESL) suhtlevad jõudu mööda kõik juhatuse liikmed.

3. ENALi veebiarendus.

Eesmärk on ennast pidevalt veebitegijatele (programmeerija Tambet Väli ja kujundaja Hendrik Väli) meelde tuletada, et kuu aja jooksul saaks beta-faasist ametlikuks koduleheks ja saaks seda ka laiemale avalikkusele tutvustama hakata.

4. Ideelised ettepanekud uuteks üritusteks.

• Korraldada rohkem avatud üritusi (seminarid, fotokonkursid)
• Taaselustada mitteformaalne seltsielu (iga kuu esimene neljapäev von Krahli baaris)
• Algatada mõni suur traditsioon (spontaansest lumeobjekti-meisterdamisest laiema kõlapinnaga lumelinna- konkursiks, või liivalinna-konkursiks, kui kliima veel soojeneb)
• Kutsuda EMÜS külla (vastlapäevaks)

5. Muud küsimused

• Korraline juhatuse koosolek hakkab toimuma iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kl 19.00, vajadusel tihedamini. Koosoleku võib läbi viia ka veebis.

• Järgmisel koosolekul 06.01.2009 lepitakse kokku sobiv notarisse mineku aeg, et ENALi vastutused uuele juhatusele juriidiliselt üle anda.

• Liis Liivojal palutakse juhatus@enal.ee list ajakohastada

Lisainfo nähtav vaid sisse logides